Συνεργασίες Α.Σ. ΜΕΣΗΣ

 • NOVACERT
 • QMC-CMI
 • ΙΘΙΑΓΕ
 • Α.Π.Θ ( ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ )
 • ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ( BASF, SYNGEDA, BAYERN, ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ, ΓΕΩΦΑΡΜ Κ.Τ.Λ )
 • ΔΙΕΥ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

   Οι συνεργασία του Α.Σ Μέσης με τους παραπάνω φορείς αποσκοπεί στα παρακάτω :

 • Βελτίωση των προϊόντων - υπηρεσιών.
 • Ιχνηλασημότητα των παραγώμενων προϊόντων.
 • Εφαρμογή νέων μορφών φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας με γνώμονα το περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη καλλιεργειών - ποικιλιών για νέες φυτεύσεις.
 • Βελτίωση των υποδομών του Α.Σ. Μέσης